Spolupráce s VŠE

Od roku 2014 do roku 2016 probíhal ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou výzkumný projekt TA04011691 - Automatizovaná extrakce business pravidel se zpětnou vazbou kofinancovaný Technologickou agenturou ČR.

Cílem projektu bylo rozšířit BRMS systém ERIAN, který je v současnosti úspěšně nasazován v oblasti vyhodnocování operačních rizik s pomocí manuálně vkládaných business pravidel o následující funkcionalitu:

 • automatizovanou extrakci a validaci nových business pravidel z reálných provozních dat systému s využitím nástrojů pro dolování dat a statistické analýzy dat
 • pravidelnou kontrolu validity a vlastností vložených business pravidel na základě statistického zpracování záznamů o činnosti jednotlivých pravidel
 • rozhraní do CRM (customer relationship management) systémů zákazníků

Tento vývoj podstatně rozšířil schopnosti systému ERIAN přesněji zacílit vloženou bázi znalostí zejména v oblastech, kde je k dispozici dostatek dat pro statistickou extrakci rozhodovacích pravidel např. ve formě rozhodovacích stromů (decision tree), skórovacích tabulek (scorecard), asociativních pravidel (association rules), atd. Tyto techniky jsou často používány v bankovnictví, pojišťovnictví, marketingu, aj. pro výpočet např. predikce odchodu zákazníků (Churn), predikce nejlepší nabídky (next-best-offer), skórování, segmentaci, atd.

Znalosti získané dolovacím nástrojem je díky tomuto výzkumu možné velmi jednoduše importovat do systému ERIAN a libovolně zkombinovat s dalšími expertními znalostmi a efektivně dosáhnout mnohem lepších hodnot FAR (False Acceptance Rate – míra falešného přijetí)/FRR (False Reject Rate – míra falešného odmítnutí) než s použitím jen statistických nebo jen expertních znalostí.

V současné době je vyvinuto napojení systému ERIAN na dolovací nástroj LispMiner vyvinutý na Vysoké škole enonomické, systém je však otevřený a prostřednictvím standardu PMML (Predictive Model Markup Language) je možné ERIAN napojit i na další dolovací nástroje, z komerčních produktů např. IBM SPSS Modeler, SAS Factory Miner, SAS Enterprise Miner, z nekomerčních produktů pak na stále populárnější systém R.

Systém ERIAN tak kromě automatického přebírání parametrů rozhodování vypočítaných výstupů jednotlivých modelů (např. konkrétní ceny, skóre, atd.) dokáže automaticky přebírat i definice rozhodovacích modelů (např. rozhodovacích stromů, skórovacích tabulek, atd.) a v reálném čase provádět na jejich základě autonomní rozhodování. V případě změny nebo aktualizace vytvořených modelů je pak velmi jednoduché tyto změny opět promítnout do systému ERIAN a jednoduše tak udržovat celý rozhodovací model aktuální a přesný.

Integrace systému ERIAN s dataminingovým systémem LISp-Miner byla realizována prostřednictvím následujících softwarových komponent:

 1. Datovou komunikaci mezi systémy LISp-Miner a ERIAN (TA04011691-2015V003). Ukázku propojení mezi systémy přináší video [v bodě 4b]. 
 2. Extrakci a oceňování business rules (TA04011691-2015V002). Základní schema propojení je uvedeno zde:
 1. Implementace řešení principů zpětné vazby do SW řešení - business analýza a návrh funkcionalit, naprogramování funkcionalit (TA04011691-2016V002)
  • a. Použití SW řešení pro realizaci zpětnovazební analýzy a úpravy business pravidel ilustruje následující video:
  • b. Dokumentace k řešení principů zpětné vazby do SW řešení je obsažena v následujícím dokumentu

Implementace výše uvedených komponent umožnila připravit:

 1. novou verzi systému ERIAN (TA04011691-2016V003)
  • Celé rozšíření systému ERIAN o integraci extrahovaných business rules a zapojení zpětné vazby extrahovaných business rules znázorňuje následující schéma
  • Využití extrahovaných business rules v systému ERIAN ilustruje následující video
  • Uživatelská dokumentace systému ERIAN rozšířeného o využití extrahovaných business rules je v následujících dokumentech (TA04011691-2016V004)
 2. upravenou verzi systému ERIAN Cloud pro podporu marketingových kampaní (loyalitní kluby) (TA04011691-2016V003)