Regresní testování pravidel

Kromě povinného ad-hoc ověřování věcné správnosti pravidel prostřednictvím simulace na vzorku skutečných dat nabízí ERIAN také možnost tvorby specifických testovacích scénářů pro jednotlivá pravidla, která sestávají z definice vstupních dat a očekávaného výsledku rozhodnutí pro daná vstupní data. Tyto scénáře jsou uchovávány společně s pravidly a umožňují rychlé a efektivní ověření správné funkčnosti jednoho nebo více pravidel např. v rámci release managementu při uvolňování nové verze pravidel nebo pro ověření dopadu změn okolních systémů.