Exekuce pravidel

Stěžejní součástí systému ERIAN je velmi výkonný Decision Engine, který je založený na technologii vyvinuté v NASA, inferenčním stroji CLIPS. V současné době používá CLIPS inferenční algoritmus RETE III, takže splňuje nejvyšší nároky na výkonnost a škálovatelnost výpočtu.