Reporting a vyhodnocování

ERIAN během vyhodnocování pravidel sbírá a ukládá podrobné informace o průběhu a výsledku ohodnocení. Tyto informace jsou následně dále zpracovávány různými analytickými a reportovacími nástroji, které umožní detailně sledovat aktivitu a kvalitu jednotlivých pravidel v čase i ve vztahu ke vstupním datům.