Základní práce

Tato sekce přináší ukázky základních principů práce se systémem ERIAN.

Základní správa pravidel

 • Organizování profilů do složek
 • Vytvoření nového profilu
 • Práce s verzemi profilu
 • Porovnání verzí
 • Export / Import profilu

Základní tvorba algoritmu profilu

 • Grafické sestavování algoritmu Drag&Drop
 • Elementy algoritmu
 • Principy editace
 • Kontrola chyb
 • Použití základních elementů

Tvorba výrazu (Expression definition)

 • Základní prvky dialogu pro tvorbu výrazu (Core elements of expression definition dialogue)
 • Povolené operace, kompatibilita datových typů (Allowed operations, data types compatibility)
 • Speciální operátory (Special operators)