Skip to main content
Erian vám přináší společnost

Make better decisions

Nástroj pro správná, rychlá a konzistentní automatizovaná rozhodnutí.

Klíčové přínosy


Správná rozhodnutí

ERIAN provádí automatizovaná rozhodování, která jsou správná, rychlá a konzistentní. Disponuje pokročilými algoritmy, například hledání souvisejících vztahů dle neúplné shody.   

Pravidla jsou tvořena kombinací matematických modelů a expertních zkušeností. Rozhodnutí jsou vždy zdůvodněná.

Výkon

Stěžejní součástí systému ERIAN je velmi výkonný Decision Engine, který je založený na technologii vyvinuté v NASA - inferenčním stroji CLIPS.

V současné době používá ERIAN algoritmus RETE III. Výkon a škálovatelnost splňují nejvyšší nároky a jsou zcela srovnatelné s nejvýkonnějšími nástroji na světovém trhu. 

Pružnost

Pravidla, která určují, jak chce Vaše organizace rozhodovat, jsou uchovávána a spravována na jednom místě, nejsou napevno kódována v jednotlivých Vašich aplikacích.

Vytváření a správa pravidel je v rukou business uživatelů. Vaše organizace tak může pružně reagovat na veškeré změny, které se odehrávají u Vás i kolem Vás.

Vlastnosti


Auditovatelnost

Nezávisle provádí vysoce kompetentní auditovatelná rozhodnutí založená na kombinaci expertních znalostí a strojového učení (ML). 

Podpora manuálního rozhodování

Poskytnutí detailních informací rozhodovateli (risk expertovi), který poté provede konečné rozhodnutí. Systém lze použít právě pro případy vyžadující zapojení člověka.

Specializované zaměření

Je schopen nasazení v různých oblastech pro prevenci fraudu, detekci fraudu, scoring, underwriting, anti money laudering, transakční monitoring, personalizovanou komunikaci i pojistnou problematiku.

Automatizované testy pravidel

Umožňuje testovat kvalitu nových pravidel pomocí testů a simulací na historických datech, včetně analýz typu what-if, podrobných statistik zpracování testů apod.

Snadná integrace

Integruje všechny dostupné interní i externí datové zdroje. Rozhodování založené na existujících komponentách u klienta, např. Client’s Probability of Default a Loss Given Default.

Rychlá implementace

Poskytuje široké možnosti tvorby pravidel business uživatelům, zcela bez nutnosti IT podpory.

Erian používá pravidla k rozhodování

Se vzrůstajícím počtem elektronicky zpracovávaných agend a transakcí nejrůznějšího typu vzrůstá i potřeba zavést či zdokonalit automatické rozhodování.  Společnost KOMIX proto vytvořila systém ERIAN, Business Rules Management System (BRMS).

Reference


ERIAN je původní systém typu BRMS (Business Rules Management System) vyvinutý ve společnosti KOMIX. Historicky první implementací ERIANu bylo automatické vyhodnocování rizikovosti celních deklarací. Od té doby se ERIAN díky své univerzálnosti a ověřené výkonnosti dočkal mnoha dalších implementací v nejrůznějších oblastech, jak tematických tak geografických.


více referencí

Zaujal vás ERIAN? Chcete se dozvědět více informací?