Skip to main content
Erian vám přináší společnost

Make better decisions

Nástroj pro správná, rychlá a konzistentní automatizovaná rozhodnutí.

Klíčové přínosy


Správná rozhodnutí

ERIAN provádí automatizovaná rozhodování, která jsou správná, rychlá a konzistentní. Disponuje pokročilými algoritmy, například hledání souvisejících vztahů dle neúplné shody.   

Pravidla jsou tvořena kombinací matematických modelů a expertních zkušeností. Rozhodnutí jsou vždy zdůvodněná.

Výkon

Stěžejní součástí systému ERIAN je velmi výkonný Decision Engine, který je založený na technologii vyvinuté v NASA - inferenčním stroji CLIPS.

V současné době používá ERIAN algoritmus RETE III. Výkon a škálovatelnost splňují nejvyšší nároky a jsou zcela srovnatelné s nejvýkonnějšími nástroji na světovém trhu. 

Pružnost

Pravidla, která určují, jak chce Vaše organizace rozhodovat, jsou uchovávána a spravována na jednou místě, nejsou napevno kódována v jednotlivých Vašich aplikacích.

Vytváření a správa pravidel je v rukou business uživatelů. Vaše organizace tak může pružně reagovat na veškeré změny, které se odehrávají u Vás i kolem Vás.

Vlastnosti


Auditovatelnost

Díky auditu verzí pravidel lze kdykoliv zpětně prokázat, s jakými verzemi pravidel byl hodnocen každý konkrétní případ.

Podpora manuálního rozhodování

Poskytnutí detailních informací rozhodovateli, (risk expertovi), který poté provede konečné rozhodnutí. Používá se případy vyžadující zapojení člověka.

Řízení hloubky a šířky kontroly

Míru podrobnosti kontroly lze nastavit libovolně vč. např. nočních nebo náhodných kontrol, výpočet agregovaných položek pouze pro relevantní případy, atd. Optimalizace výpočtu podrobným zaměřením každého pravidla.

Automatizované testy pravidel

Testování a simulace na historických datech včetně what-if analýz. Kdykoliv lze ověřit a prokázat, že se pravidla chovají očekávaným způsobem.

Snadná integrace

Hladké napojení na interní a externími datové zdroje. Rozhodování založené na existujících komponentách u klienta, např. Client’s Probability of Default,  Loss Given Default, apod.

Rychlá implementace

Protože jsme tvůrci systému ERIAN, náš tým odborníků disponuje kompletními znalostmi a umí dobře a rychle vyřešit každou situaci.

Erian používá pravidla k rozhodování

Se vzrůstajícím počtem elektronicky zpracovávaných agend a transakcí nejrůznějšího typu vzrůstá i potřeba zavést či zdokonalit automatické rozhodování.  Společnost KOMIX proto vytvořila systém ERIAN, Business Rules Management System (BRMS).

Reference


ERIAN je původní systém typu BRMS (Business Rules Management System) vyvinutý ve společnosti KOMIX. Historicky první implementací ERIANu bylo automatické vyhodnocování rizikovosti celních deklarací. Od té doby se ERIAN díky své univerzálnosti a ověřené výkonnosti dočkal mnoha dalších implementací v nejrůznějších oblastech, jak tematických tak geografických.


více referencí

Zaujal vás ERIAN? Chcete se dozvědět více informací?