Skip to main content
Erian vám přináší společnost

Make better decisions

Nástroj pro správná, rychlá a konzistentní automatizovaná rozhodnutí.

Klíčové přínosy


Správná rozhodnutí

Provádí automatizovaná rozhodování, která jsou správná, rychlá a konzistentní.  Pravidla pro rozhodování jsou kombinacemi matematických modelů a expertních zkušeností.

Výkon

Stěžejní součástí systému ERIAN je velmi výkonný Decision Engine založený na technologii vyvinuté v NASA. Výkon a škálovatelnost systému je srovnatelná s nástroji světového trhu.

Pružnost

Vytváření a správa pravidel je v rukou business uživatelů. Vaše organizace tak může pružně reagovat na veškeré změny, které se odehrávají u Vás i kolem Vás.

 

 

Vlastnosti


Auditovatelnost

Nezávisle provádí vysoce kompetentní auditovatelná rozhodnutí založená na kombinaci expertních znalostí a strojového učení (ML). 

Podpora manuálního rozhodování

Poskytnutí detailních informací rozhodovateli (risk expertovi), který poté provede konečné rozhodnutí.

Specializované zaměření

Pro prevenci fraudu, detekci fraudu, scoring, underwriting, anti money laudering, transakční monitoring, personalizovanou komunikaci i pojistnou problematiku.

Automatizované testy pravidel

Sám testuje kvalitu nových pravidel.

Snadná integrace

Integruje všechny dostupné interní i externí datové zdroje.

Rychlá implementace

Poskytuje široké možnosti tvorby pravidel business uživatelům, zcela bez nutnosti IT podpory.

Erian používá pravidla k rozhodování

Potřebujete elektronicky zpracovávat agendy a transakce? Zdokonalte s ERIANem automatické rozhodování!

Nástroj pro správná, rychlá a konzistentní automatizovaná rozhodnutí.

Reference


Na Celní správě České republiky je tento systém schopen ve špičkách podle komplexních pravidel zpracovávat tisíce celních deklarací za hodinu. Další uplatnění našel ERIAN také v oblasti finančnictví a KOMIX s ním uspěl i v mezinárodních projektech v Srbsku a na Ukrajině.


více referencí

Zaujal vás ERIAN?