Simulace a modelování

Kromě průběžné kontroly formální správnosti vytvářených pravidel poskytuje ERIAN plnou podporu i pro ověření věcné správnosti vytvářených pravidel prostřednictvím simulace vybraných pravidel na zvoleném vzorku skutečných historických dat.