Repository pravidel a parametrů

Cenné business znalosti jsou v ERIANu uchovávány ve strukturované a přehledné formě v jednotném repository. V rámci repository je plně uživatelsky řízen životní cyklus jednotlivých pravidel vč. vývoje, testování a uvolnění do provozu. Kromě samotných pravidel jsou v repository udržovány také tzv. externí parametry některých pravidel. Externí parametry představují velmi efektivní způsob napojení pravidel na okolní svět, umožňují bez změny pravidel automaticky zohledňovat např. sezónní změny cen, aktualizace produktového katalogu a mnoho dalšího.