Oprávnění a workflow

V rámci správy pravidel ERIAN plně podporuje rozdělení rolí a odpovědností při jejich správě. Typicky umožňuje oddělit kompetenci pro vývoj pravidel od kompetence pro uvolnění pravidel do produkce. Kromě funkčních rolí podporuje ERIAN také tzv. teritoriální kompetence. V případě větších organizací je možné funkční role přidělovat ještě ve vztahu k organizační hierarchii. Mezi jednotlivými úrovněmi podporuje ERIAN předávání a delegování činností. ERIAN nativně poskytuje mnoho možností implementace autorizace a autentizace vč. vlastní správy oprávnění, ale i napojení na LDAP a MSAD vč. tzv. SSO (single-sign-on).