Napojení na datamining (PMML)

Analýza a dolování dat jsou velmi důležitými zdroji informací a znalostí pro automatizované rozhodování. ERIAN poskytuje hned několik možností zapojení výsledků datové analýzy a dataminingu. První možností je využití vypočítaných externích parametrů ve vytvářených pravidlech. Systém ERIAN poskytuje ještě exkluzivní možnost využití rozhodovacích modelů sestavených dataminingovými nástroji (např. rozhodovací stromy, skórovací tabulky, asociativní pravidla, neuronové sítě, aj.) přímo v podobě jejich definice. Pro sestavení požadovaných modelů je možné použít libovolný dataminingový nástroj, který dokáže exportovat do standardu PMML (Predictice Model Markup Language).