Napojení na externí data

Velmi silnou stránkou systému ERIAN jsou možnosti jednoduchého napojení pravidel na externí datové zdroje. První možností napojení na externí data je definice a využití tzv. externích off-line parametrů jednotlivých pravidel. Připojení a využití těchto datových zdrojů může libovolně provádět business uživatel sám bez nutnosti IT podpory. Pro velmi rozsáhlé nebo velmi živé datové zdroje poskytuje ERIAN možnost připojení v podobě tzv. on-the-fly datových zdrojů. Pro definici takového připojení je nutná jistá IT znalost expertního uživatele ERIANu, jeho použití při definici pravidel už žádné IT znalosti nevyžaduje. Kromě klasických datových zdrojů dostupných poskytuje ERIAN také možnost v rámci pravidel využívat i zdroje funkčního typu v podobě webových služeb.