Základy práce se systémem ERIAN

Základní správa pravidel

 • Organizování profilů do složek
 • Vytvoření nového profilu
 • Práce s verzemi profilu
 • Porovnání verzí
 • Export / Import profilu

 

 

Základní tvorba algoritmu profilu

 • Grafické sestavování algoritmu Drag&Drop
 • Elementy algoritmu
 • Principy editace
 • Kontrola chyb
 • Použití základních elementů

Tvorba výrazu

 • Základní prvky dialogu pro tvorbu výrazu
 • Povolené operace, kompatibilita datových typů
 • Speciální operátory